Điều kiện và thủ tục cấp thẻ tạm trú -  The conditions and procedure of issuing a temporary residence card

Điều kiện và thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động

a) Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động

- Hộ chiếu của người xin cấp thẻ tạm trú, thời hạn còn ít nhất 13 tháng.

- Thị thực sử dụng tại Việt Nam có ký hiệu loại LĐ (Lao động) hoặc DN (Doanh nghiệp) do công ty bảo lãnh.

- Giấy phép lao động còn thời hạn tối thiểu 12 tháng.

 

b) Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú bao gồm:

- Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Giấy phép hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện…

- Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

- Giấy phép lao động gốc của người xin cấp thẻ tạm trú.

- Phiếu Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan xuất nhập cảnh. (Mẫu NA16).

- Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA6).

- Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8).

- Hộ chiếu (bản gốc) + visa Việt Nam đúng mục đích.

- Giấy đăng ký hoặc sổ tạm trú có xác nhận của Công an xã, phường nơi người nước ngoài đang cư trú.

- 02 ảnh 2x3cm, phông nền trắng

***Chú ý: Nếu người nước ngoài ủy quyền cho nhân viên người Việt Nam đi xin cấp thẻ tạm trú với Cơ quan xuất nhập cảnh thì cần phải có giấy giới thiệu.

 

c) Thời gian làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động

- Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ tại Cơ quan xuất nhập cảnh.

 

Thông tin liên hệ:

Công ty Abroad Corner – Tư vấn du học và du lịch toàn cầu

Website: www.abroadcorner.vn

Email: abroadcorner@gmail.com

Hotline: 0983 820 920

Địa chỉ: Phòng 4.10, lầu 4, Tòa nhà The Prince residence Office, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 12, quận Phú Nhận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

 

The conditions and procedure of issuing a temporary residence card for foreigners who have work permit

a) The conditions of issuing temporary residence card for foreigners having work permit

- Passport of the person who wants to get temporary residence card which has validity at least 13 months

- Visa in VietNam with tag LD (Labor) or DN (enterprise) was sponsored by company

- Work permit’s validity is at least 12 months

 

 

b) Dossiers of application for temporary residence card for foreigners

- The document of guarantee companies: business license, certificate of investment, introduced Dispatch seal and signature of the legal representative

- The certificate of signing sample

- The original work permit of the applicant

- The first sign up sample sheet and signature at Immigration management Department (NA16)

- Official Correspondence and the letter of application for temporary residence card (NA6)

- Declaration of application for temporary residence card for foreigners (NA8)

- Passport (original) + Visa in Viet Nam with adequate purpose

- 2 photos (size 2x3cm), white background

***Note: If the foreigners authorized to the Vietnamese for application of temporary residence card, there must be a letter of recommendation

 

c) Procedure time

- After 5 working days since the submitted day of sufficient and legal documents at Immigration management Department

 

Reference contact:

Abroad Corner – Education and travelling consultant

Website: www.abroadcorner.vn

Email: abroadcorner@gmail.com

Hotline: 0983 820 920

Address: Room 4.10, Floor 4th, The Prince residence Office Building, 17-19-21 Nguyen Van Troi Street , Ward 12, Phu Nhuan District , Ho Chi Minh city, Viet Nam

 

 

CONTACTS