Điều kiện cấp giấy phép lao động - Requirements for getting work permit in Viet Nam

Điều kiện cấp giấy phép lao động

 

Người lao động nước ngoài có đầy đủ các điều kiện sau đây được phép làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động để làm việc lâu dài tại Việt Nam:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc (giấy chứng nhận khám sức khỏe tại các bệnh viện đủ tiêu chuẩn khám sức khỏe cho người nước ngoài theo qui định của Bộ Y Tế hoặc giấy chứng nhận sức khỏe của một bệnh viện bên nước ngoài được hợp thức hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng sang tiếng Việt hợp lệ).

- Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

- Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài (cung cấp lý lịch tư pháp nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự và lý lịch tư pháp Việt Nam nếu đã từng cư trú tại Việt Nam)

- Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài (nghĩa là công văn chấp thuận tuyển dụng lao động nước ngoài của UBND cấp tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động, thời gian xin công văn chấp thuận khoảng 10 ngày làm việc)

 

Thông tin liên hệ:

Công ty Abroad Corner – Tư vấn du học và du lịch toàn cầu

Website: www.abroadcorner.vn

Email: abroadcorner@gmail.com

Hotline: 0983 820 920

Địa chỉ: Phòng 4.10, lầu 4, Tòa nhà The Prince Residence Office, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 12, quận Phú Nhận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

Requirements for getting work permit in Viet Nam

 

To be obtained work permit in Vietnam, the foreign labor should be satisfied the following requirements:

- Expats must have capacity for civil acts of individuals.

- Expats must be physically fit to work (medical statement of the hospitals which qualify the criteria for health examination for expats according to Heath Ministry or the Health Certificate from foreign hospital which is consular legalized and notarized translation into Vietnamese legally)

- Expats must be manager, CEO, expertise or technical labor

- Expats must not a criminal and must not be serving a criminal penalty as prescribed by Vietnamese or foreign law (providing judical foreign record which is consular legalized and judical Vietnamese record if previously occupied in VietNam).

- Being approved in documents by competent authorities in terms of employing foreign labor (which means missive approving the recruiting of foreign labor from People’s Committee in Province, City which the enterprise is located)

 

Reference contact:

Abroad Corner – Education and travelling consultant

Website: www.abroadcorner.vn

Email: abroadcorner@gmail.com

Hotline: 0983 820 920

Address: Room 4.10, Floor 4th, The Prince Residence Office Building, 17-19-21 Nguyen Van Troi Street , Ward 12, Phu Nhuan District , Ho Chi Minh city, Viet Nam

CONTACTS